Miljöberättande : En studie av spelmiljöer ur ett musikalist perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Författare: Robin Höglund; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Miljöberättande kommer ursprungligen från nöjesparksindustrin men har på senare tid utforskats om inom spelbranschen. Forskningen i denna studie besvarar följande frågeställning: Hur uppfattar spelaren “environmental storytelling” beroende på användningen av stems i spelmusik för “survival horror” genren? Denna undersökning utfördes via direktobservation samt enkätfrågor med fokus på kvalitativ metod. Deltagarna fick se på artefakter som skapats via inspelning av ett spel tillsammans med skapandet av originell musik till spelet gjord för att framföra miljö-berättande via musiken/ambiensen. Från genomförandet av denna forskning framkom det att vägledandet fungerade med hjälp av musiken och för dessa deltagare verkade det fungera relativt effektivt. För framtida forskning kan man skapa flera artefakter och lägga till fler deltagare i undersökningen. Detta för att bredda förståelsen av frågorna som framkommit i denna undersökning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)