Generering och testning av geografiskt data inom GIS

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Datavetenskap

Sammanfattning: Enhetstestning mot databaser inriktade mot geografiska informationssystem kan vara ett komplicerat arbete att utföra. Det innebär både att ha tillgång till användbart data samt att använda verktyg för att utföra dessa tester på. Denna studie har undersökt hur data bestående av ytor kan genereras och hur verktyg inriktade på enhetstestning mot databaser kan användas för att uppnå en förbättrad arbetsmetodik för enhetstestning mot databaser. Arbetet har resulterat i förslag på metoder som kan användas för att generera geografiska data. En applikation har utvecklats för att generera dessa data. Dessutom har en metod för att genomföra enhetstester mot en postgreSQL databas, baserad på verktyget pgTAP, presenterats. Föreslagna metoder kan möjliggöra en förbättring av arbetsmetodiken vid enhetstestning mot databasermen det finns fortfarande många förbättringar att utforska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)