Livsmedelstillsatser : En studie om niondeklassares inställning och kunskap om livsmedelstillsatser

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

Författare: Katariina Miettinen; Issra Shakir; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Inspirationen till denna uppsats kommer från den debatt som pågick i media när författaren Mats-Eric Nilsson släppte sin bok ”Hemliga kocken” (2007) där han skriver hur livsmedelsindustrin använder livsmedelstillsatser.

Detta är en studie om niondeklassares inställning och kunskap om livsmedelstillsatser utifrån Livsmedelsverkets skrifter. Antal respondenter som deltog i studien var 138 stycken. I studien har en kvantitativ metod med enkäter använts. Utifrån denna studies resultat framkommer det att respondenterna inte har en större kunskap om livsmedelstillsatser i en jämförelse med Livsmedelsverkets skrifter. De flesta av respondenterna svarade att de hade en varken bra eller dålig inställning till livsmedelstillsatser. Det var 16 procent av pojkarna och 4 procent av flickorna som svarade att de hade en bra inställning samt att 6 procent av pojkarna och 0 procent av flickorna hade en mycket bra inställning till livsmedelstillsatser. Det var 39 procent av respondenterna som svarade att de fått sin kunskap om livsmedelstillsatser från hem- och konsumentkunskaps lektioner. Hälften av respondenterna svarade att de får sin kunskap om livsmedelstillsatser från annat håll.

Läroplanen för hem- och konsumentkunskap (Skolverket, 2011) nämner ingenting om livsmedelstillsatser men enligt oss lämnar de ett utrymme för tolkning om vad som är nödvändigt att veta om livsmedelstillsatser och vad som inte är.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)