En egen simbassäng - om skevhet, gurlesk och skam i Den amerikanska flickan

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)