Den dolda kvinnosjukdomen: En litteraturstudie om kvinnors upplevelse av att leva med endometrios

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Amelie Ahlstedt; Frida Jensen; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)