“Allt hänger ju på vad den enskilde själv vill, för den anhöriga ska ju ha så mycket delaktighet eller så lite delaktighet som den enskilde själv vill” : - En kvalitativ studie om hur biståndshandläggare arbetar med äldres delaktighet och självbestämmande

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Emily Kumar Crim; Martina Stefansson Larsson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)