Att leva med tvångssyndrom : En litteraturstudie baserad på bloggar

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Omkring två procent av jordens befolkning drabbas av tvångssyndrom någon gång under livet. Tvångssyndrom innefattar tvångstankar vilket kan innebära återkommande påträngande tankar och impulser som kan leda till att tvångshandlingar måste utföras, för att lindra eller eliminera den ångest som uppstår. Rekommenderad behandling för tvångssyndrom är kognitiv beteendeterapi och serotoninstimulerande läkemedel. Båda behandlingarna syftar till att utsätta sig för de "faror" som framkallar rädsla, för att så småningom uppleva mindre tvång eller helt bli av med dem. Syfte: Syftet var att belysa upplevelser av att leva med tvångssyndrom. Metod: Studien genomfördes utifrån kvalitativ metod och baserades på fem bloggar. Dessa analyserades med kvalitativ innehållsanalys för att kunna beskriva det specifika fenomenet av innehållet. Resultat: Att leva med tvångssyndrom innebar ett liv rymt utav styrda tankar och handlingar. Upplevelserna av att leva med tvången medförde en mödosam vardag med inslag av rädsla och oro. En känsla av välbefinnande kunde trots ett kontrollerat liv, förekomma. Positiva upplevelser kunde erfaras genom stöd från omgivning, aktivering och olika favoritsysslor. Slutsats: Då tvången ansågs skamfyllda var det av värde att bli bemött i sitt lidande genom stöd, acceptans och förståelse samt information om diagnosen. Genom en ökad kunskap och individanpassad vård kan en tidig diagnostisering och därigenom adekvat behandling ges.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)