Konst : En artikelserie för tidskriften RUM, om relationen mellan konst och arkitektur

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/JMK

Sammanfattning:

Introduktion till artikelserien:

Arkitekturen tillhör historiskt en av de stora konstarterna, men håller det här på att förändras? Förr räknades en fastighet ge vinst på 50, eller kanske 100, års sikt – i dag är byggbranschen otåligare. Allt mer byggs för att krängas direkt, och det påverkar arkitektgebitet. Byggherrarna har börjat inkräkta i den kreativa processen, med efterfrågan på att bygga ekonomiskt, sälja snabbt och tjäna mycket. Samtidigt ropar man från arkitekthåll efter mer konstnärlighet. Gör de ökade kraven på effektivitet att arkitekturen faktiskt håller på att likriktas? Urvattnas den artistiska ådran till förmån för ekonomi? I det här numret söker sig RUM till målarnas, skulptörernas och musikernas värld, för att se vad relationen mellan konst och arkitektur kan lära oss.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)