Mellan tro och misstro : De kloka i det svenska allmogesamhället

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

Författare: Angelika Thelin; [2019]

Nyckelord: Cunning folk; Folklore; Tradition; Legend; Discourse;

Sammanfattning: In this essay I have taken a look at the discourse surrounding the cunning folk of Swedish folklore. By analysing folk legends I have attempted to discover what place the cunning folk held in religious and secular society. Through analysis of the thoughts, beliefs and discourse surrounding what help, harm and use of religious symbols were ascribed to the cunning folk in the material I have come to the conclusion that the cunning folk existed in an ambivalent state within society. They were seen and talked of as both helpful and harmful, and they were placed on the outskirts of the practices of the Christian church. All of this in turn gave them a set a part position, both in a positive and negative sense, in both the religious and secular society alike. Through the theory and method of discourse analyses I will show how the societal discourse surrounding the cunning folk both shaped their place and was shaped by their presence in society.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)