Samernas historiska markrättigheter – En rättshistorisk utredning av de samiska markrättigheterna och dess grunder.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)