Facebook inom Sociala rörelser : En kvalitativ fallstudie om aktivister och användning av Facebook under protester i Irak oktober 2019

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)