Från måltidsersättning till energireducerad kost

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Program: Hälsopromotionsprogrammet KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Lena GripetegExaminator: Christina BergAntal sidor: 34 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt 2019

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)