KRIGSJOURNALISTIK: SLOVENIENS SJÄLVSTÄNDIGHET - En kvalitativ jämförande studie av hur New York Times och Svenska Dagbladet framställde tiodagarskriget

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Författare: Almir Cancarevic; [2020-06-05]

Nyckelord: Dagbladet; New York Times; Slovenien; Serbien;

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på hur Svenska Dagbladet och New York Times framställde tiodagarskrigetTeori: Representation, GestaltningsteorinMetod: Kvalitativ innehållsanalysResultat: Framställningen av tiodagarskriget är snarlika. New York Times engagerade sig dock mer i kriget då tidningen skrev flest artiklar och hade fler utrikeskorrespondenter. Den största markanta skillnaden i Svenska Dagbladets och New York Times rapporteringen är alltså mängden av textinnehåll och bilder. Den andra skillnaden är att New York Times använder sig av bilder på döda människor i sin krigsjournalistik medans Svenska Dagbladet inte gör det. Den tredje skillnaden är att New York Times skriver sina egna artiklar medans Svenska Dagbladet använder sig ibland utav TT-artiklar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)