Börsnoteringsvågen inom fastighetsbranschen - Är det en vinnande strategi att investera i börsnoteringar av fastighetsbolag?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det är en framgångsrik investeringsstrategi att köpa aktier i börsnoteringar av svenska fastighetsbolag. Vi undersöker detta genom att skapa en portfölj av aktier i fastighetsbranschen som har noterats under 2000-talet. Vi beräknar sedan olika mått som används för utvärdering av investeringsstrategier för portföljen och jämför dessa med ett fastighetsindex. Vi är också intresserade av hur börsintroduktioner inom fastighetsbranschen presterar jämfört med andra börsintroduktioner. Därför följer vi samma metod med nyintroducerade aktier i gruvbolag och jämför dessa resultat med de vi får från fastighetsbolagen. Resultaten visar att börsnoteringar i både fastighetsbolag och gruvbolag på kort sikt kan vara en god investering. På längre sikt ger börsnoteringar i fastighetsbolag en högre avkastning än fastighetsindex, dock med högre volatilitet. Den riskjusterade avkastningen är således högre för fastighetsindex. Resultatet skiljer sig från börsnoteringar av gruvbolag som ger en högre riskjusterad avkastning än gruvbolagsindex.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)