Kyrkor i Reformation

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Historisk arkeologi

Sammanfattning: I denna C-uppsats i historisk arkeologi har jag valt att behandla ämnet reformationen och dess påverkan på kyrkans interiör. Jag har begränsat mig till två kyrkor i Helsingborgstrakten, Mariakyrkan som ligger mitt i Helsingborg och Raus kyrka som ligger strax utanför. Genom att titta på allmänna förändringar har jag sedan jämfört dessa med förändringarna i Mariakyrkan och Raus kyrka. De första och största förändringarna var predikstolens installation, de medeltida katolska kalkmålningarnas överkalkning och de fasta bänkarna. Dessa förändringar har också skett i mina två valda kyrkor men har dröjt en aning i Raus. Detta är naturligt då det är en liten landsbygdskyrka med sämre ekonomi än stadens Mariakyrka. Reformationens efterverkningar, förändringar, har inte skett över en natt utan har varit en komplicerad process som på sina håll tagit flera hundra år.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)