1770-talets fria marknad : En skildring om finansminister Johan Liljencrantz frisläppande av spannmålshandeln 1775 och 1780

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka de ideologiska motiven bakom frisläppandet av spannmålshandeln 1775 och 1780. Utgångspunkten är det funktionalistiska synssättet med handlingsaxiom inom det praxeologiska läran som komplement för att undersöka individernas situation. Tillvägagångssättet blir att undersöka böndernas och statens ekonomiska situation och syn på marknaden före och efter tidigare nämnda årtal.    Under tidiga 1700-talet var Sverige ett samhälle med starkt statlig kontroll av marknaden med inrikes tullar, premier och fördelar för vissa personer i samhället. Samtidigt under upplysningstiden träder tänkare som Adam Smith, Anders Chydenius och även fysiokrater fram och hävdar att en fri marknad skulle vara till fördel för både landet och individerna, något som Johan Liljencrantz delvis var influerad av. Resultatet av denna uppsats visar att upplysningstiden och fysiokratism låg bakom frisläppandet av spannmålshandeln då fokus centrerades till bondens positiva ekonomiska utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)