Ensamkommande barn och deras psykiska mående : en forskningsöversikt om ensamkommande barns erfarenheter av deras uppväxt, flykt och anpassningsprocess med fokus på risk- och skyddsfaktorer.

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Sayora Rahmon; Seher Uygur; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)