USA:s interventioner i Syrien: Ett (o)rättfärdigt krig?

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: USA har flera gånger intervenerat i andra stater och har idag en pågående operation i Syrien. Kriget i Syrien är mycket komplext vilket har gjort att USA:s interventioner inte blivit granskade på djupet. Vi ämnar därför applicera teorin om rättfärdiga krig för att undersöka huruvida USA har intervenerat rättfärdigt. Genom att analyser USA:s syfte och ageranden, gentemot Syriens regim samt terroristguppen IS, applicerar vi teorin på en konflikt med inslag av både traditionell och modern krigföring. Slutsatsen vi presenterar är att teorin om rättfärdiga krig är komplex och behöver utvecklas för att kunna tillämpas på dagens krig. Vi presenterar slutsatsen att USA kan anses intervenera på rättfärdiga grunder, men agerar orättfärdigt i deras krigsföring i Syrien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)