Residual liabilities are imposed to an owner of offshore oil and gas installation regardless of its decommissioning obligations : Expanding the Concept of Residual Liability

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Lasse Lund; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)