Responsiv webbdesign : Design- och utvecklingsprocessen för skapandet av en responsiv webbsida

Detta är en Kandidat-uppsats från Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Sammanfattning: Denna rapport redovisar för design- och utvecklingsprocessen i byggandet av en responsiv webbsida. Webbsidan skapades för användning av den blivande spelstudion Rocket Luncher Studios. Wordpress som CMS (Content Management System) har används som innehålls-hanteringssystem för att förenkla uppdatering av webbsidan av uppdragsgivaren själva. Webbsidan är kodad utifrån Luke Wroblewskis ”mobile-first”-tänk, vilket börjar med att fokusera designen på mindre skärmar för att sedan anpassa innehållet mot större skärmstorlekar. För att göra designen responsiv har de tre beståndsdelarna flexible grid, flexible images/media och media queries använts, utöver kodning i HTML, CSS, PHP och JavaScript. Resultatet av denna rapport blev en undersökning av design- och utvecklingsprocessen vid byggandet av en responsiv webbsida. Det praktiska i examensarbetet resulterade i en responsiv prototyp till en webbsida för en spelstudio. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)