The South Korean Music Industry: The Rise and Success of ‘K-Pop’ By: Johan

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Avdelningen för koreanska

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)