Digital Decolonisation - How Major Ethnographic Museums Communicate Online

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Författare: Tim Glaesener; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)