Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard: Om hur irreguljära migranter med barn omfattas av rättigheten enligt internationell rätt, EU-rätt och svensk rätt.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)