Nödvärn och nödvärnsexcess : Kontrasten mellan det uppenbart oförsvarliga och att svårligen kunna besinna sig

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Arian Shadmehr; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)