Multiorganisatorisk samverkan under kriser. : När obekanta aktörer möts med skilda förutsättningar.

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

Författare: Robin Karlsson; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)