Timing med Beta & RSI

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats handlar om man med betastrategier och simpel teknisk analys kan skapa sig högre avkastning än index och första AP-fondens svenska aktieportfölj.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)