Att attrahera och behålla -En studie om svenska globalt kända företags Employer Branding

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Ebba Friman; Ebba Sköld; [2019-09-06]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)