Anpassas produktrekommendationer vid finansiell rådgivning efter konsumentens riskaversion?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

Författare: Niklas Seipel; Tea Unnebäck; [2018]

Nyckelord: Finansiell rådgivning;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)