Skådespelaren: Språk och emotioner

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: I mitt arbete har jag valt att undersöka hur skådespelare ser på kopplingen mellan språk ochemotioner samt jämfört några strategier som används för att öka sin uttrycksförmåga på ettovant eller främmande språk. Jag har intervjuat ett antal skådespelare som spelar på ett annatspråk än deras modersmål och professor of Applied Linguistics and Multilingualism atBirkbeck University Jean-Marc Dewaele.Jag har även genomfört ett praktiskt utforskande arbete där jag arbetat med samma text pådanska och svenska. Ett urval av dokumentationsmaterialet har jag också visat för deskådespelare jag intervjuat för att undersöka vilka skillnader dom uppfattar att gestaltningenav en och samma scen, med samma tolkning men framförd på olika språk ger.Vilka skillnader upplever jag, vilka skillnader upplever andra.Intervjuerna har baserats på frågor som främst rör skådespelarens gestaltningsarbete och desvårigheter som kan uppstå i att spela på ett språk man inte växt upp med bl.a. Vad är svårtnär man ska spela på ett nytt språk? Hur arbetar du för att öka den emotionella kopplingen pådet ovana språket? Vilka svårigheter och styrkar kan finnas när man spelar på ett annat språkän modersmålet? Hur förändras själv-värdering och självförtroende av att spela på ettfrämmande språk? Ändras ens identitet i mötet med ett nytt språk? Kan man uppnå en så högspråkförståelse att man upplever och uppleves som helt och fullständigt översatt på ett språkman inte växt upp med? Har dessa frågor väckt din intresse, då är mitt självständiga arbete iskådespeleri 2019 bare ett klick borta.2

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)