Skådespelaren: Språk och emotioner

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: I mitt arbete har jag valt att undersöka hur skådespelare ser på kopplingen mellan språk och emotioner samt jämfört några strategier som används för att öka sin uttrycksförmåga på ett ovant eller främmande språk. Jag har intervjuat ett antal skådespelare som spelar på ett annat språk än deras modersmål och professor of Applied Linguistics and Multilingualism at Birkbeck University Jean-Marc Dewaele. Jag har även genomfört ett praktiskt utforskande arbete där jag arbetat med samma text på danska och svenska. Ett urval av dokumentationsmaterialet har jag också visat för de skådespelare jag intervjuat för att undersöka vilka skillnader dom uppfattar att gestaltningen av en och samma scen, med samma tolkning men framförd på olika språk ger. Vilka skillnader upplever jag, vilka skillnader upplever andra. Intervjuerna har baserats på frågor som främst rör skådespelarens gestaltningsarbete och de svårigheter som kan uppstå i att spela på ett språk man inte växt upp med bl.a. Vad är svårt när man ska spela på ett nytt språk? Hur arbetar du för att öka den emotionella kopplingen på det ovana språket? Vilka svårigheter och styrkar kan finnas när man spelar på ett annat språk än modersmålet? Hur förändras själv-värdering och självförtroende av att spela på ett främmande språk? Ändras ens identitet i mötet med ett nytt språk? Kan man uppnå en så hög språkförståelse att man upplever och uppleves som helt och fullständigt översatt på ett språk man inte växt upp med? Har dessa frågor väckt din intresse, då är mitt självständiga arbete i skådespeleri 2019 bare ett klick borta. 2

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)