Samband mellan bemanning, arbetsfördelning och arbetsflöde på förrådet på AstraZeneca

Detta är en M1-uppsats från KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

Författare: Jefimov Viatcheslav; Khalil Safiullah; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)