Implied and Historical Volatility : An Empirical Study on Their Predictive Power of the Future Volatility on the OMXS30 Index

Detta är en Master-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Hampus Egly; Christopher Solbakke; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)