Rätten till personlig assistans : En ansats att klargöra innebörden av "annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade"

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Bodil Pettersson; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)