Sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid karpal- och tarsaltunnelsyndrom

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Perifera nervskador uppkommer oftast till följd av trauma mot nervstrukturerna. Karpaltunnelsyndrom innebär att det har blivit en skada på n. medianus till följd av tryck mot nerven. Symtom som uppkommer vid skadan är stickningar, domningar och smärta i nervens utbredningsområde och patienterna vaknar ofta på nätterna till följd av parestesier i den drabbade handen. Tarsaltunnelsyndrom liknar karpaltunnelsyndrom och innebär att patienterna drabbas av stickningar och domningar i n. tibialis utbredningsområde nere i foten. Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa behandlingsresultat för följande behandlingsmetoder vid karpal- och tarsaltunnelsyndrom; transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), akupunktur, träning samt nervmobilisering/neurodynamik. En litteratursökning utfördes i PEDro, PubMed, Primo Beta samt i the Cochrane Library. De sökord som användes var ”carpal tunnel syndrome” och ”tarsal tunnel syndrome” i kombination med ”acupuncture”, ”conservative treatment”, ”transcutaneous electrical nerve stimulation”, ”TENS”, ”nerve dynamic”, ”neurodynamic”, ”nerve mobilisation/mobilization”, ”physical therapy”, ”resistance training” samt ”exercise”. Sökningen resulterade i sexton artiklar. Utav dessa visade fjorton artiklar upp ett positivt behandlingsresultat, detta resultat var dock inte signifikant i alla studier. Denna litteraturöversikt visar på en stor variation av behandlingsresultaten inom respektive behandlingsmetod. Artiklarna tyder på att akupunktur och TENS kan ha en positiv effekt på karpaltunnelsyndrom emedan träning ger en mer tvetydig effekt hos personer med samma diagnos. De studier som undersökt neurodynamisk behandling har använt sig av olika metoder vid utförandet av behandlingen, ofta i kombination men annan behandling, och därför visar studierna på väldigt olika resultat. Generellt sett tycks dock neurodynamisk behandling ge ett visst positivt resultat. Författaren ser gärna att fler studier bedrivs inom dessa områden och då framförallt studier med behandling av tarsaltunnelsyndrom.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)