Optimala vinkeln vid 3D skanning

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

Sammanfattning: Arbete på kandidatnivå som behandlar 3D skanning vid olika vinklar och de resultat de ger vid olika avstånd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)