Kränkande särbehandling : En kvantitativ studie av förekomsten av kränkande särbehandling vid Region Norrbotten

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Författare: Linn Rosendahl; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)