Havstinget : Ett politiskt och kulturellt landmärke och en manifestation för Stockholms skärgårds identitet

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Sammanfattning:

Jag är född och uppvuxen i en liten by som heter Dyvik och som ligger precis innanför Ljusterö i mellersta/norra stockholms skärgård. Jag har alltid vistats mycket i skärgården både kring platsen där jag växte upp men även runtom i hela skärgården då jag hela mitt liv har seglat mycket. Stockholms skärgård är där mina rötter ligger och jag har alltid velat göra ett projekt som utgår ifrån mig själv och platsen där jag kommer ifrån och som har format mig.Stockholms skärgård har dessutom förutom ett fantastiskt och i många fall unikt naturliv dessutom ett rikt kulturarv. Det finns en enorm mängd historia och närheten till Stockholms stad gör platsen mycket speciell. Staden och havet. Jag ville skapa en byggnad som på något sätt skulle handla om skärgårdens själ och anda både i utformning och i program, men utan att fastna i speciella typologier eller ramar. Ett politiskt kulturcentrum inriktat på den kultur och den historia skärgården har, men med plats för kontemporär skärgårdskultur och moderna utställningar. Ett komplex med utställningshallar i olika storlekar, salar för konserter, föreläsningar, möten, och rum där man kan ha olika workshops för att bevara de speciella hantverkskulturer som finns i skärgården. Men byggnaden skall även innehålla rum för en ny politisk instans som skall kunna verka över kommungränserna och ge dem boende i skärgården mer direkt makt över sin närmiljö och den problematik skärgården står inför. Ett kulturellt och politiskt landmärke och en manifestation för skärgårdskulturen

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)