Ställföreträdarskap eller hjälp via olika typer av fullmakter? : Genomgång och analys av befintliga och föreslagna stödformer.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)