De hopplösa

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

Författare: Emelie Rygfelt Wilander; [2019-07-30]

Nyckelord: Steneby; Kläder; Textil; Formgivning;

Sammanfattning: Jag hämtar min inspiration i det personliga, när människor vågar vara ärliga och sårbara då är jag fångad direkt. Jag anser att det finns något väldigt viktigt att lära om livet i människors individuella berättelser. För att förstå varandra måste man ta sig tid att lyssna, något som jag tycker att många av oss i allt för stor utsträckning undviker. Sällan eller aldrig stannar vi upp och ser människor i vår omgivning. Många lever i utanförskap och får aldrig chansen att uppleva tryggheten i att vara en del av en större gemenskap. Därför vill jag i detta arbete bjuda in er i mitt universum, och berätta något litet om livet utifrån mina erfarenheter. Jag hoppas, genom att vara ärlig och berätta en del av min historia, kunna öppna upp för en diskussion och ge betraktaren en möjlighet att reflektera över sitt eget liv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)