Bygdens lag : Elitidrottslag i svenska regioner

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Nationalekonomi

Författare: Henrik Stenvall; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)