Hur en webbapplikation kan utvecklas för att leverera säkerhet, handlingsbarhet och navigerbarhet : PimpaOvven – Utveckling av en e-butik för märken och accessoarer till studentoveraller

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institut

Sammanfattning: Bland studenter på många av Sveriges Universitet är studentoverallen en vedertagen ägodel. Studenter gillar att utsmycka sina overaller med olika tygmärken och andra accessoarer, men tillgängligheten av dessa är i dagsläget begränsad.  Denna rapport presenterar utvecklingsprocessen samt resultatet av webbapplikationen ”PimpaOvven” – en e-shop med syfte att öka tillgängligheten av tygmärken och overallstillbehör. Utvecklingen har skett iterativt och fokuserats till att bygga en säker webbapplikation som genererar en användbar miljö i avseende till handlingsbarhet, navigerbarhet, säkerhet och inger ett säkert intryck. De metoder som använts och genererat den resulterande webbapplikationen utgör tillsammans med den teoretiska referensramen grunden för rapportens diskussion. Under projektets gång genomfördes även användbarhets- samt säkerhetstester, och utifrån dessa tillsammans med diskussionen drogs slutsatsen att en säker och användbar webbapplikation utvecklats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)