Sustainable Marketing in Fast Fashion A quantitative reseach investigating sustainable marketing strategies´impact on consumer behavior

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Emelie Paulsson; Beatrice Ursing; [2021-02-12]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)