Att väcka ett torg

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Arkitektur

Sammanfattning: Mitt projekt bemöter ett småstadstorg där flera av förutsättningarna byggts bort eller med tiden inte underhållits, och där platsen och de gamla butikerna samtidigt har svårt att hitta en ny roll i ett allt mer urbaniserat land. Torgets kvaliteter finns i olika skalor och dimensioner, därför har jag valt att hantera projektet på tre nivåer: stad, torg och byggnad. Platsen är det sk. Skvallertorget i Kisa, Östergötland, med omgivande befintliga hus och butiker från tiden 1890-1910, varav många idag är delvis stängda eller med eftersatt underhåll. Utgångspunkten är att återuppväcka den gamla torg-platsen och byggnaderna som ramar in det. Projektet handlar om att genom hänsynsfulla förändringar och tillägg kunna väcka de kvaliteter som glömts bort, och skapa nya i samma spår genom restaurering och referenser i den egna staden. Jag vill också med detta projekt väcka frågor kring omsorg, kvalitet och identitet och hur detta finns med i vår hantering av befintliga och nya byggnader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)