Attitudes To Swearwords : Gender Differences among Native and Non-native Speakers of English

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora

Författare: Helena Sollid; [2008]

Nyckelord: Gender differences; Swearwords;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)