Vad påverkar personer drabbade av Parkinsons sjukdoms vilja att använda ett e-hälsoverktyg? En studie i acceptans av ny teknologi.

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Axel Duvåker; Joakim Lindqvist; Tobias Tunedal; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)