Implementation av timingbaserat fightingspel till Kinect i C# och WPF

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan

Sammanfattning:

Spelutveckling är något som ständigt förändras, möjligheterna vi har idag är väldigt olika de möjligheter vi hade för tio år sedan och de möjligheter som vi kommer att ha om tio år. I denna rapport vill vi utforska några av dessa nya möjligheter och vi vill därför ta reda på hur väl lämpat C# och WPF är för implementationen av ett timingbaserat fightingspel till rörelsesensorn Microsoft Kinect genom att genomföra sagda implementation. Resultatet av detta examensarbete är en tidig version av spelet och en analys av de svårigheter som har uppstått och de begräsningar som vi har upptäckt med C#, WPF och Kinect.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)