Alkoholkonsumtion - irrationell eller rationell : En studie av priselasticiteter och konsumtion av en beroendeframkallande vara

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Nationalekonomi

Författare: Cecilia Panth; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)