”Ingen skal noensinne skremme oss fra a vare Norge” : En retorisk analys av Jens Stoltenbergs tal efter terrorattackerna i Oslo och på Utøya C-

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Josefin Flodmark; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)