Surkål, Jänkare och Skotthål : Historiebruk och Historiemedvetande i Call of Duty WWII – Datorspel som komplement till historieundervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Författare: Amer Mujdzic; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Studiens mål är analysera ett specifikt kommersiellt datorspel som komplement till undervisning i ämnet historia. Studien bygger på och är inspirerad av teorier om historiebruk och historiemedvetande. Spelet, Call of Duty WWII (2017), är av kategorin first-person shooter spel inom genren actionspel. Spelet innehåller ett linjärt narrativ med mer eller mindre interaktiva mellansekvenser. Inspiration från tidigare forskning och liknande studier har lett till undersökning av följande teman i spelet: historia, fakta och stereotyper. Frågeställningarna i studien är följande: Vilka historiebruk kan man som spelare tolka ur spelet Call of Duty WWII?, Kommuniceras historiemedvetande till spelaren i spelet och på så sätt hur?, På vilket sätt skulle användandet utav detta spel kunna berika historieundervisning?. Analysen i studien visar på att spelet är användbart som ett komplement till undervisning men att användningen i undervisningssammanhang är begränsad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)