Vidareutveckling av ryggskydd för skid- och snowboardåkning : Konceptutveckling för att implementera funktioner utefter användarnas önskemål

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Rapporten är en dokumentation av ett projektarbete som genomförts under våren 2021 inom kursen examensarbete för högskoleingenjör i innovationsteknik och design på Karlstads universitet. Examinator för kursen är Leo de Vin och handledare Monica Jakobsson.  Projektets uppdragsgivare är företaget Future Eyewear Group som äger flera olika dotterföretag i hela Norden, däribland dotterföretaget Bliz som tillverkar ryggskydd. Uppdraget gick ut på att först analysera användarnas problem med ryggskydd samt finna önskemålen kring ett ryggskydd. För att därefter vidareutveckla nuvarande ryggskydd till ett nytt koncept som möter användarnas önskemål och förhindrar problemen som användarna tycker att nuvarande ryggskydd erhåller.  Metoderna för projektet följer produktutvecklingsprocessen och faserna som valdes för projektet är projektplanering, förstudie, analys av förstudie, idégenerering, konceptval och visualisering av slutkoncept. Inom fasen förstudie genomfördes användaranalys, litteraturstudie, konkurrentanalys och varumärkesanalys. Insikter från användaranalysen låg till grund för fokusfrågorna i idégenereringen som resulterade i en mängd olika lösningar. Framtagna lösningar utgjorde tilläggsfunktioner och delkoncept inom 3 olika kategorier. Delkoncepten utvärderades sedan gentemot varandra inom respektive kategori. Kvarstående delkoncept efter utvärderingen inom varje kategori granskades i en beslutmatris och sedan återstod endast 1 eller 2 lösningar inom varje kategori. Vid möte med företaget togs beslut om vilka delkoncept som tillsammans skulle bli slutkonceptet. Slutkonceptet blev ett underställ med en större ficka på ryggen där skyddsplatta kan placeras och även avlägsnas vid önskan. Längst ner på ryggen av understället är en mindre ficka placerad. Fickan innehåller en body som kan fästas på underställets framsida för att hålla understället på plats vid rörelse. Bodyns två knappar fästs med knappar på framsidan, där valmöjligheten finns att välja mellan tre olika höjdnivåer. Vid sidan av magen på understället är elastisk tråd som är justerbar med dragsko, för att understället ska kunna justeras till olika kroppstyper. Högst upp på ryggen finns en ficka för en luva som kan användas under hjälmen. Understället har även två fickor, en på framsida bröstkorg som ger förvaring av värdesaker och en ficka på vänstra armen för att erbjuda förvaring av liftkort.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)