Spel & mänskliga behov : spelestetisk design, ett steg djupare

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign, teknik och lärande

Författare: Thomas Hertz Orre; [2013]

Nyckelord: spel; design; behov; estetik;

Sammanfattning:

Denna studie omfattar och undersöker de förhållande som existerar kring psykologi och ludologi med på att förena sambanden mellan människors behov och utmaningar i spel. Resultaten representeras via en grafisk illustration där funna samband påvisas. Av det material som använts mest (som hållfast grund), inkluderas Manfred A. Max-Neef’s Human Scale Development och Ernest Adams Fundamentals of Game Design. Detta arbete är en litteraturstudie som baserar sina resultat på djupgående analys av jämförelser mellan erkända författar och grundare av godtagna teorier. Utöver den grafiska representationen, visar resultaten av denna studie den sanna skillnaden mellan spel och simulatorer. Resultatet påvisar även att utmaningar i spel kan och bör delas upp i interna och externa kategorier och introducerar också en ny tolkning av hand-öga-koordination i spel och varför den ska ändras. Vidare definieras sociala utmaningar samt dess underkategorier och den skiljer verklighet från fantasi i spel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)